Плащания

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Цените на стоките са франко склада на Фрамар в България. Купувачът заплаща разходите за транспорт при условията посочени по-долу.

Всички евентуални разходи, свързани с вноса на стоките в трета страна, посочена от купувача като място на доставката, в т.ч. касаещи заплащането на мита, данъци, такси и други, които биха възникнали при доставка на стоките извън територията на Република България, в т.ч. свързани с митническото оформяне на вноса на стоките в трета страна, са за сметка на Купувача. Продавачът Фрамар не носи отговорност и не е ангажиран по никакъв начин с извършването на действия в тази връзка или със заплащането на каквито и да било суми.


Начините на плащане, които се приемат, са следните

  •  НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.
  •  ПО БАНКОВ ПЪТ – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на "ФРAМАР" ООД, като посочва номера на проформата като основание за превода.

Плащанията се извършват по една от следните сметки:

  • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА- гр. Стара Загора        

BIC: FINVBGSF; IBAN:BG92FINV91501015971523

  • БАНКА ДСК - гр. Стара Загора   

BIC: STSABGSF;     IBAN: BG75STSA93000023629201

Валидността на поръчката е 10 дни.

  • С кредитна/дебитна карта - При плащане с карта, Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Epay.bg, където въвежда данните за своята карта и извършва дължимото плащане.
  • С кредитна / дебитна/Sodexo Gift Pass карта - При плащане с  карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята карта и извършва дължимото плащане.
  • През Epay.bg - С превод от микросметката на Потребителя към микросметката на "ФРAМАР" ООД.


"ФРAМАР" ООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от "ФРAМАР" ООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

"ФРAМАР" ООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

Картите, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron, Sodexo Gift Pass и карти с логото на Борика.

Моля, проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 5 000 лева.

Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта са:

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).

Данни за идентификация

За идентифицирането Ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за идентификация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата парола.

Валутата на транзакциите (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

© 2007 - 2023 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook